فرقه ناجیه در صحيح بخاري و مسلم و سنن اربعة

سلام

 

به قسمت اصلی و فنی بحث وارد می شویم , نترسید اگر کلمات عربی است با کمی دقت منظور نویسنده  فهمیده میشود. سلسله رجال و روات که امام نسایی در خصایص آورده اینچنین است:  اخبرنی زکریا بن یحیی قال اخبرنا الحسن بن حماد قال ثنا مسهربن عبد الملک عن عیسی بن عمر عن السدی عن انس بن مالک  ان النبی (ص) کان عنده طایر فقال اللهم ایتنی باحب خلقک الیک یاکل معی من هذاالطایر  فجاء ابوبکر فرده ثم جاء عمر فرده ثم جاء علی و اذن له.

حالا به بررسی رجال این حدیث می پردازیم:

زکریا بن یحیی: علامه ذهبی در کاشف گفته حافظ ، ثقه  و ابن حجر در تهذیب التهذیب گفته که وی مشهور به خیاط السنه ، ثقه، حافظ

حسن  بن حماد : ابو حاتم البستی معروف به ابن حبان در کتاب الثقات گفته ثنا عنه ابویعلی و جماعة من شیوخنا .  ذهبی در کاشف اورا ثقه دانسته  وگفته که قال ابن ابی حاتم سالت موسی بن اسحاق  عنه فقال ثقة مامون و قال محمدبن اسحاق السقفی ثقة  و ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب اورا ثقة دانسته و گفته ذکره ابن حبان فی الثقات.

 مسهربن عبد الملک :ذهبی در تذهیب التهذیب  گفته ذکره ابن حبان فی الثقات و ثقه الحسن بن حمادالوارق.

 

عیسی بن عمر قاری : ذکره ابن حبان فی الثقات و ذهبی در کاشف گفته قال احمد لیس به باس  درحاشیه کاشف مسطور است قال یحیی وثقه  و قال ابو حاتم لیس بحدیثه باس  قال مرة ثقه  و قال ابوبکر خطیب ثقة و ابن حجر در تهذیب التهذیب گفته عیسی بن عمر قاری قال المیمون لیس به باس  وقال اسحق بن منصورعن ابن معین ثقة . قال النسایی ثقة  همچنین عجلی کوفی گفته ثقة رجل صالح کان احد قراء الکوفه راسا فی القران  و قال ابو بکر بزاز لیس به باس  و قال ابن خلفون و ثقه ابن نمیر و ابن حجر عسقلانی در تقریب التهذیب اورا ثقة من السابعه دانسته.

سدی: ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب گفته قال ابو طالب  عن احمد ابن حنبل ثقة و قال العجلی ثقة عالم بالتفسیر و عجلی نیز از علما و محققین است  نسایی در الکنی گفته سدی صالح لیس به باس و ذکره ابن حبان فی الثقات

 

نسایی: امام الحافظ احدالایمة . قال الذهبی نسایی احفظ من مسلم و شرط نسایی در رجال اشد از شرط شیخین (بخاری و مسلم) است سدی از رجال صحیح مسلم وسنن نسایی وسنن ابی داوود و سنن ترمذی  وسنن ابن ماجه است در جلسه بعد روات را از حاکم نیشابوری می اوریم. ان شاء الله

 

 

 اثبات شد که حدیث طیر مشوی(پرنده بریان) در کمال صحت و اتقان قرار داردواین

امر باعث شک و تردید در علمای بزرگی مانندامام عبدالوهاب اشعری و امام فخر رازی شده آنجا که گفته اند:

اگر حدیث طیر صحیح باشد افضل بودن مقام علی (ع) بر سایر اصحاب میرساند واین حدیث صحیح نیست ...نهایة العقول

بله تعصب اینجا آثارش هویدا میشود خبر صحیح که از بیش از 30 نفر از اصحاب(بنقل از حاکم) با اسانید صحیح روایت شده نا صحیح میشود وما قضاوت را بر عهده خواننده محترم میگذاریم.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۸۴ساعت 18:41  توسط عبدالله  |